GEBRUIKSVOORWAARDEN

De internetcodex icarus wordt gratis ter beschikking gesteld.

Als wederdienst verbindt de gebruiker zich ertoe bij te dragen aan het op punt houden van de erin verwerkte informatie, inzonderheid door het signaleren van onjuiste gegevens of van ontbrekende teksten (info@internetcodex.be).

GEEN AANSPRAKELIJKHEID

Het gebruik van de gegevens op deze site (links inbegrepen) gebeurt op eigen risico. Alhoewel de samenstelling van de internetcodex icarus met de nodige zorgvuldigheid gebeurt, kunnen de samenstellers geen garantie geven omtrent de kwaliteit, juistheid of volledigheid van welke inlichting ook op deze website.

De samenstellers kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

VERVEELVOUDIGING & LINKS

Verveelvoudiging van gegevens van deze site is toegestaan, mits bronvermelding.

Het maken van links naar de pagina's van deze site is toegestaan mits de link geen andere informatie bevat dan de sitepagina waarnaar wordt verwezen en het adres ervan, en mits de op deze site verstrekte gegevens niet worden gewijzigd.