STRUCTUUR

De internetcodex icarus bestaat uit pagina’s met links per rechtsgebied. Bovenaan elke pagina vind je een knoppenbalk om de andere pagina’s op te roepen. Daaronder worden de verschillende onderdelen van het rechtsgebied weergegeven. Door op één van die onderdelen te klikken, ga je direct naar het betrokken onderdeel.

INHOUD

Alleen de belangrijkste wetgeving wordt in icarus opgenomen. Voor gespecialiseerde wetgeving kan worden verwezen naar Justel, de Vlaamse Codex, enzovoort.

Er worden tien rechtsgebieden onderscheiden : internationaal recht, grondrecht, bestuursrecht, burgerlijk recht, gerechtelijk recht, strafrecht, handels & economisch recht, fiscaal recht, sociaal recht en extra. Alle supranationaal recht dat niet inhoudelijk kan worden ondergebracht in één van de overige negen rechtsgebieden vind je in de pagina ‘internationaal recht’, terwijl fundamentele wetgeving (uiteraard de Grondwet, maar ook de wetten op de staatshervorming of het Vlaamse decreet openbaarheid van bestuur) te vinden is in de pagina ‘grondrecht’. In de pagina ‘extra’ vind je een overzicht van de belangrijkste programmawetten.

ZOEKEN / ORIËNTEREN

Om je te oriënteren, gebruik je de knop ‘zoeken in icarus’ in de onthaalpagina. Je krijgt dan de mogelijkheid om een woord, een deel van een datum, of een deel van een opschrift in te voeren. Wanneer je daarna op de knop ‘search’ klikt, krijg je de pagina’s waarin het gezochte te vinden is. Door op de titel van elke pagina te klikken, ga je direct naar die pagina, doch niet naar het gezochte onderdeel. Daarvoor dien je hetzij de zoekfunctie (CTRL + F) in je browser te gebruiken, ofwel te klikken op de onderdelen die bovenaan elke pagina worden weergegeven.

ZOEKEN OP TREFWOORD

Indien je echter meer precies wil zoeken, gebruik dan de knop ‘zoeken op trefwoord’ in de onthaalpagina. Je krijgt dan een reeks alfabetisch gerangschikte trefwoorden. Door op één van die termen te klikken, ga je rechtstreeks naar de betrokken pagina en het betrokken onderdeel.

REACTIES

Laat niet na je opmerkingen & bedenkingen mede te delen (info@internetcodex.be). Elke reactie wordt zorgvuldig bekeken, met het oog op het verbeteren van deze internetcodex.

PROBLEMEN

Indien het zoeken in icarus (via de knop 'zoeken in icarus' in de onthaalpagina) niet lukt, is er wellicht een probleem met de JavaScript-taal waarin het zoekprogramma is geschreven. Kijk na of bij de browser die je gebruikt de optie JavaScript is ingeschakeld.

Voor andere onderdelen heb je Acrobat Reader nodig. Dat programma kan je gratis downloaden van www.adobe.com/acrobat.