verzamelwetten federaal 1960-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2025 |
verzameldecreten vlaamse gemeenschap 1980-1989 1990-1999 2000-2004 2005-2009 2010-2014 2015-2019 2020-2025

VERZAMELWETTEN FEDERAAL

 • wet van 14 februari 1961 voor economische expansie, sociale vooruitgang en financieel herstel

 • wet van 28 december 1973 betreffende de budgettaire voorstellen 1973-1974

 • wet van 23 december 1974 betreffende de budgettaire voorstellen 1974-1975

 • wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1975-1976

 • wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen

 • wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977

 • wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978

 • wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering

 • wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen

 • wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980

 • herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector

 • herstelwet van 10 februari 1981 inzake de fiscale en financiële bepalingen

 • programmawet van 2 juli 1981

 • wet van 11 april 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

 • wet van 28 december 1983 houdende fiscale en begrotingsbepalingen

 • herstelwet van 31 juli 1984

 • wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen

 • herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

 • wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen

 • wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen

 • wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen (tekst niet beschikbaar)

 • programmawet van 30 december 1988

 • programmawet van 6 juli 1989

 • programmawet van 22 december 1989

 • wet van 22 december 1989 houdende fiscale bepalingen (tekst niet beschikbaar)

 • wet van 20 juli 1990 houdende sociale bepalingen

 • wet van 28 december 1990 betreffende verscheidene fiscale en niet-fiscale bepalingen

 • wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen

 • wet van 20 juli 1991 houdende begrotingsbepalingen

 • wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen

 • wet van 26 juni 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

 • wet van 28 juli 1992 houdende fiscale en financiële bepalingen

 • wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen

 • wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen

 • wet van 10 juni 1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 9 december 1992

 • wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen

 • wet van 6 augustus 1993 houdende sociale en diverse bepalingen

 • programmawet van 24 december 1993

 • wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen

 • wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen

 • wet van 3 april 1995 houdende maatregelen tot bevordering van de tewerkstelling

 • wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen

 • wet van 20 december 1995 houdende sociale bepalingen

 • wet van 20 december 1995 houdende fiscale, financiële en diverse bepalingen

 • wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor werkgelegenheid

 • wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen

 • programmawet van 12 december 1997 houdende diverse bepalingen

 • programmawet van 10 februari 1998 tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap

 • wet van 13 februari 1998 houdende bepalingen tot bevordering van de tewerkstelling

 • wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen

 • wet van 22 februari 1998 houdende sommige sociale bepalingen

 • wet van 15 januari 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen

 • wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen

 • wet van 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken

 • wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen

 • wet van 3 mei 1999 houdende budgettaire en diverse bepalingen

 • wet van 4 mei 1999 houdende fiscale en andere bepalingen

 • wet van 4 mei 1999 houdende diverse fiscale bepalingen

 • wet van 24 december 1999 houdende fiscale en diverse bepalingen

 • wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen

 • wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid

 • wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen

 • programmawet van 2 januari 2001

 • programmawet van 19 juli 2001

 • wet van 5 september 2001 tot de verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers

 • programmawet van 30 december 2001

 • programmawet van 2 augustus 2002

 • programmawet (I) van 24 december 2002

 • programmawet (II) van 24 december 2002

 • programmawet van 8 april 2003

 • programmawet van 5 augustus 2003

 • programmawet van 22 december 2003

 • programmawet van 9 juli 2004

 • wet van 9 juli 2004 houdende diverse bepalingen

 • programmawet van 27 december 2004

 • wet van 27 december 2004 houdende diverse bepalingen

 • wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

 • wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg

 • programmawet van 11 juli 2005

 • wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen

 • wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen

 • wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

 • wet van 23 december 2005 houdende diverse bepalingen

 • programmawet van 27 december 2005

 • wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen

 • programmawet van 20 juli 2006

 • wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen

 • wet van 13 december 2006 houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid

 • programmawet (I) van 27 december 2006

 • programmawet (II) van 27 december 2006

 • wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I)

 • wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (II)

 • wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen (III)

 • wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV)

 • wet van 27 april 2007 houdende diverse bepalingen

 • programmawet van 27 april 2007

 • wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I)

 • wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (II)

 • programmawet van 8 juni 2008

 • wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (I)

 • wet van 8 juni 2008 houdende diverse bepalingen (II)

 • wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I)

 • wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (II)

 • wet van 15 oktober 2008 houdende maatregelen ter bevordering van de financiële stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiële stabiliteit

 • wet van 19 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg

 • programmawet van 22 december 2008

 • wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (I)

 • wet van 22 december 2008 houdende diverse bepalingen (II)

 • economische herstelwet van 27 maart 2009

 • wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen

 • wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie

 • programmawet van 17 juni 2009

 • wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over tewerkstelling in tijden van crisis

 • wet van 10 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid

 • wet van 21 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen

 • wet van 22 december 2009 houdende fiscale en diverse bepalingen

 • wet van 22 december 2009 houdende fiscale bepalingen

 • programmawet van 23 december 2009

 • wet van 23 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid

 • wet van 23 december 2009 houdende diverse bepalingen inzake migratie en asiel

 • wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen

 • wet van 30 december 2009 ter ondersteuning van de werkgelegenheid

 • wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (I)

 • wet van 30 december 2009 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (II)

 • wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen

 • wet van 19 mei 2010 houdende fiscale en diverse bepalingen

 • wet van 19 mei 2010 houdende diverse bepalingen inzake volksgezondheid

 • wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (I)

 • wet van 29 december 2010 houdende diverse bepalingen (II)

 • wet van 13 maart 2011 houdende diverse bepalingen betreffende mobiliteit

 • wet van 14 april 2011 houdende diverse bepalingen

 • programmawet (I) van 4 juli 2011

 • programmawet (II) van 4 juli 2011

 • wet van 7 november 2011 houdende fiscale en diverse bepalingen

 • wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen

 • wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (I)

 • wet van 29 maart 2012 houdende diverse bepalingen (II)

 • programmawet (I) van 29 maart 2012

 • programmawet (II) van 29 maart 2012

 • programmawet van 22 juni 2012

 • wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen

 • programmawet van 27 december 2012

 • wet van 27 december 2012 houdende diverse dringende bepalingen

 • programmawet van 28 juni 2013

 • wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen

 • programmawet (I) van 26 december 2013

 • programmawet (II) van 26 december 2013

 • wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance

 • wet van 25 april 2014 houdende diverse bepalingen

 • programmawet van 19 december 2014

 • programmawet van 10 augustus 2015

 • wet van 18 december 2015 houdende fiscale en diverse bepalingen

 • programmawet (I) van 26 december 2015

 • programmawet (II) van 26 december 2015

 • wet van 26 december 2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht

 • programmawet van 1 juli 2016

 • programmawet (II) van 3 augustus 2016

 • programmawet van 25 december 2016

 • programmawet van 25 december 2017

 • wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie

 • wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie

 • wet van 3 april 2019 betreffende de terugtrekking van het verenigd koninkrijk uit de europese unie

 • programmawet van 20 december 2020

 • programmawet van 21 juni 2021

 • programmawet van 27 december 2021

 • programmawet van 26 december 2022

 • programmawet van 4 juli 2023

 • programmawet van 22 december 2023

  VERZAMELDECRETEN VLAAMSE GEMEENSCHAP

 • decreet van 20 december 1989 houdende bepalingen tot uitvoering van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap

 • decreet van 21 december 1990 houdende begrotingstechnische bepalingen alsmede bepalingen tot begeleiding van de begroting 1991

 • decreet van 25 juni 1992 houdende diverse bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992

 • decreet van 18 december 1992 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1993

 • decreet van 22 december 1993 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994

 • decreet van 6 juli 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1994

 • decreet van 21 december 1994 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1995

 • decreet van 22 november 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1995

 • decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996

 • decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997

 • decreet van 8 juli 1997 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 1997

 • decreet van 17 maart 1998 houdende diverse beleidsbepalingen

 • decreet van 7 juli 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van aanpassing van de begroting 1998

 • decreet van 8 december 1998 houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begrotingscontrole 1998

 • decreet van 19 december 1998 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1999

 • decreet van 18 mei 1999 houdende diverse bepalingen naar aanleiding van de begroting 1999

 • decreet van 22 december 1999 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000

 • decreet van 30 juni 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2000

 • decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen

 • decreet van 22 december 2000 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2001

 • decreet van 6 juli 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2001

 • decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002

 • decreet van 5 juli 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2002

 • decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2002

 • decreet van 20 december 2002 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2003

 • decreet van 27 juni 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2003

 • decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2003

 • decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004

 • decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2004

 • decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005

 • decreet van 24 juni 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2005

 • decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006

 • decreet van 30 juni 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2006

 • decreet van 22 december 2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007

 • decreet van 22 december 2006 houdende de algemene uitgavenbegroting van de vlaamse gemeenschap voor het begrotingsjaar 2007

 • decreet van 29 juni 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2007

 • decreet van 21 december 2007 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2008

 • decreet van 23 mei 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008

 • decreet van 21 november 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2008

 • decreet van 12 december 2008 houdende diverse bepalingen inzake energie, leefmilieu, openbare werken, landbouw en visserij

 • decreet van 19 december 2008 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2009

 • decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin

 • decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de derde aanpassing van de begroting 2009

 • decreet van 18 december 2009 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2010

 • decreet van 9 juli 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2010

 • decreet van 23 december 2010 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

 • decreet van 8 juli 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2011

 • decreet van 8 juli 2011 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen

 • decreet van 23 december 2011 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

 • decreet van 1 juni 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2012

 • decreet van 13 juli 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012

 • decreet van 9 november 2012 houdende diverse bepalingen betreffende financiën en begroting

 • decreet van 21 december 2012 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

 • decreet van 5 juli 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2013

 • decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014

 • decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014

 • decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015

 • decreet van 3 juli 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

 • decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016

 • decreet van 8 juli 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2016

 • decreet van 23 december 2016 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2017

 • decreet van 30 juni 2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017

 • decreet van 22 december 2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018

 • decreet van 6 juli 2018 houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2018

 • decreet van 21 december 2018 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2019

 • decreet van 22 maart 2019 houdende tijdelijke maatregelen als het verenigd koninkrijk zich zonder akkoord uit de europese unie terugtrekt

 • programmadecreet van 13 december 2019 bij de aanpassing van de begroting 2019

 • programmadecreet van 20 december 2019 bij de begroting 2020

 • programmadecreet van 26 juni 2020 bij de aanpassing van de begroting 2020

 • programmadecreet van 18 december 2020 bij de begroting 2021

 • programmadecreet van 9 juli 2021 bij de aanpassing van de begroting 2021

 • programmadecreet van 23 december 2021 bij de begroting 2022

 • programmadecreet van 8 juli 2022 bij de aanpassing van de begroting 2022

 • programmadecreet van 16 december 2022 bij de begroting 2023

 • decreet van 30 juni 2023 houdende bepalingen tot begeleiding van de begrotingsaanpassing 2023

 • programmadecreet van 22 december 2023 bij de begroting 2024